Przyjaciele Serduszka

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.

Jan Paweł II

DRODZY PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA „SERDUSZKO” I NASZEGO STOWARZYSZENIA!

Bez Was to, co realizujemy, byłoby niemożliwe. Dziękujemy za życzliwość wyrażoną w różnoraki sposób. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać a nasze Przedszkole jest miejscem, w którym chce się być, do którego chce się wracać.

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY:

Firmie Rekord SI Sp. z o.o. z Panem Prezesem Januszem Szymurąza ogromne wsparcie finansowe udzielone na rzecz projektu „Aktywny Przedszkolak” i poparcie inicjatywy rewitalizacji placu zabaw służącej upowszechnianiu kultury fizycznej pośród dzieci przedszkolnych.


Szkole Językowej ELBA z Panią Basią Kotarbą – za wsparcie dla „Aktywnego Przedszkolaka” poprzez przekazanie kwoty pieniężnej na rzecz projektu “Aktywny Przedszkolak”.


Każdego roku w Święto Patronalne Świętej Rodziny odprawiana jest Msza Święta w intencji naszych Przyjaciół wspomagających dzieło prowadzenia Przedszkola Serduszko.


KOCHANI! I WY MOŻECIE ZOSTAĆ PRZYJACIÓŁMI PRZEDSZKOLA „SERDUSZKO”!
BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDĄ WPŁATĘ LUB POMOC RZECZOWĄ.

Nadal poszukujemy funduszy na realizowany projekt „Aktywny Przedszkolak” (szczegóły w zakładce NASZE PROJEKTY). Można także po prostu wesprzeć naszą placówkę poprzez przekazanie wpłaty czy daru rzeczowego.
Już teraz wielkie dzięki!

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao nr konta: 19 1240 4142 1111 0010 6589 9620

(w tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy projektu np. „na projekt Aktywny Przedszkolak” lub ogólnego przeznaczenia wpłaty czyli „wpłata na cele statutowe”)